Цени на обектите

Начало / Цени

Описание Обща площ Цена Статус Повече информация

Вход А, Партер        

Магазин 1 38,80 m2 - ПРОДАДЕН виж план

Магазин 2 35,02 m2 - ПРОДАДЕН виж план

Магазин 3 36,56 m2 - ПРОДАДЕН виж план

Магазин 4 43,95 m2 - ПРОДАДЕН виж план

Магазин 5 33,47 m2 - ПРОДАДЕН виж план

Магазин 6 42,86 m2 - ПРОДАДЕН виж план

Магазин 7 37,60 m2 - ПРОДАДЕН виж план

Магазин 8 26,42 m2 - ПРОДАДЕН виж план

Гараж 1 23,77 m2 - ПРОДАДЕН

Гараж 2 31,19 m2 - ПРОДАДЕН

Гараж 3 23,77 m2 - ПРОДАДЕН

Гараж 4 24,51 m2 - ПРОДАДЕН

Гараж 5 24,51 m2 - ПРОДАДЕН

Гараж 6 28,26 m2 - ПРОДАДЕН

Вход А, Етаж 1        

Апартамент 1-1 78,27 m2 - ПРОДАДЕН виж план

Апартамент 1-2 91,28 m2 - ПРОДАДЕН виж план

Апартамент 1-3 98,06 m2 - ПРОДАДЕН виж план

Апартамент 1-4 64,95 m2 - ПРОДАДЕН виж план

Апартамент 1-5 58,88 m2 - ПРОДАДЕН виж план

Ателие 1-6 33,24 m2 - ПРОДАДЕН виж план

Апартамент 1-7 66,14 m2 - ПРОДАДЕН виж план

Вход А, Етаж 2        

Апартамент 2-1 78,49 m2 - ПРОДАДЕН виж план

Апартамент 2-2 91,79 m2 - ПРОДАДЕН виж план

Апартамент 2-3 98,61 m2 - ПРОДАДЕН виж план

Апартамент 2-4 65,12 m2 - ПРОДАДЕН виж план

Апартамент 2-5 59,04 m2 - ПРОДАДЕН виж план

Ателие 2-6 33,24 m2 - ПРОДАДЕН виж план

Апартамент 2-7 66,32 m2 - ПРОДАДЕН виж план

Вход А, Етаж 3        

Апартамент 3-1 78,49 m2 - ПРОДАДЕН виж план

Апартамент 3-2 91,79 m2 - ПРОДАДЕН виж план

Апартамент 3-3 98,61 m2 - ПРОДАДЕН виж план

Апартамент 3-4 65,12 m2 - ПРОДАДЕН виж план

Апартамент 3-5 59,04 m2 - ПРОДАДЕН виж план

Ателие 3-6 33,24 m2 - ПРОДАДЕН виж план

Апартамент 3-7 66,32 m2 - ПРОДАДЕН виж план

Вход А, Етаж 4        

Апартамент 4-1 78,49 m2 - ПРОДАДЕН виж план

Апартамент 4-2 91,79 m2 - ПРОДАДЕН виж план

Апартамент 4-3 98,61 m2 - ПРОДАДЕН виж план

Апартамент 4-4 65,12 m2 - ПРОДАДЕН виж план

Апартамент 4-5 59,04 m2 - ПРОДАДЕН виж план

Ателие 4-6 33,24 m2 - ПРОДАДЕН виж план

Апартамент 4-7 66,32 m2 - ПРОДАДЕН виж план

Вход А, Етаж 5        

Апартамент 5-1 78,49 m2 - ПРОДАДЕН виж план

Апартамент 5-2 91,79 m2 - ПРОДАДЕН виж план

Апартамент 5-3 98,61 m2 - ПРОДАДЕН виж план

Апартамент 5-4 65,12 m2 - ПРОДАДЕН виж план

Апартамент 5-5 59,04 m2 - ПРОДАДЕН виж план

Ателие 5-6 33,24 m2 - ПРОДАДЕН виж план

Апартамент 5-7 66,32 m2 - ПРОДАДЕН виж план

Вход А, Етаж 6        

Апартамент 6-1 78,49 m2 - ПРОДАДЕН виж план

Апартамент 6-2 91,79 m2 - ПРОДАДЕН виж план

Апартамент 6-3 98,61 m2 - ПРОДАДЕН виж план

Апартамент 6-4 65,12 m2 - ПРОДАДЕН виж план

Апартамент 6-5 59,04 m2 - ПРОДАДЕН виж план

Ателие 6-6 33,24 m2 - ПРОДАДЕН виж план

Апартамент 6-7 66,32 m2 - ПРОДАДЕН виж план

Вход А, Етаж 7        

Апартамент 7-1 78,49 m2 - ПРОДАДЕН виж план

Апартамент 7-2 91,79 m2 - ПРОДАДЕН виж план

Апартамент 7-3 98,61 m2 - ПРОДАДЕН виж план

Апартамент 7-4 65,12 m2 - ПРОДАДЕН виж план

Апартамент 7-5 59,04 m2 - ПРОДАДЕН виж план

Ателие 7-6 33,24 m2 - ПРОДАДЕН виж план

Апартамент 7-7 66,32 m2 - ПРОДАДЕН виж план

Вход А, Етаж 8        

Апартамент 8-1 77,84 m2 - ПРОДАДЕН виж план

Апартамент 8-2 91,04 m2 - ПРОДАДЕН виж план

Апартамент 8-3 97,81 m2 - ПРОДАДЕН виж план

Апартамент 8-4 64,61 m2 - ПРОДАДЕН виж план

Апартамент 8-5 58,57 m2 - ПРОДАДЕН виж план

Ателие 8-6 33,24 m2 - ПРОДАДЕН виж план

Апартамент 8-7 65,78 m2 - ПРОДАДЕН виж план

Вход А, Сутерен        

Гаражна клетка 1 38,61 m2 - ПРОДАДЕН

Гаражна клетка 2 38,00 m2 - ПРОДАДЕН

Гаражна клетка 3 44,84 m2 - ПРОДАДЕН

Гаражна клетка 4 40,38 m2 - ПРОДАДЕН

Гаражна клетка 5 49,65 m2 - ПРОДАДЕН

Гаражна клетка 6 37,08 m2 - ПРОДАДЕН

Гаражна клетка 7 38,34 m2 - ПРОДАДЕН

Гаражна клетка 8 38,34 m2 - ПРОДАДЕН

Гаражна клетка 9 44,69 m2 - ПРОДАДЕН

Гаражна клетка 10 49,36 m2 - ПРОДАДЕН

Гаражна клетка 11 51,89 m2 - ПРОДАДЕН

Гаражна клетка 12 49,63 m2 - ПРОДАДЕН

Мазе 1 2,42 m2 - ПРОДАДЕН

Мазе 2 2,42 m2 - ПРОДАДЕН

Мазе 3 2,42 m2 - ПРОДАДЕН

Мазе 4 2,42 m2 - ПРОДАДЕН

Мазе 5 2,63 m2 - ПРОДАДЕН

Мазе 6 2,63 m2 - ПРОДАДЕН

Мазе 7 2,63 m2 - ПРОДАДЕН

Мазе 8 4,33 m2 - ПРОДАДЕН

Мазе 9 3,89 m2 - ПРОДАДЕН

Мазе 10 3,89 m2 - ПРОДАДЕН

Мазе 11 3,89 m2 - ПРОДАДЕН

Мазе 12 5,95 m2 - ПРОДАДЕН

Вход Б, Партер        

Магазин 1 38,86 m2 - ПРОДАДЕН виж план

Магазин 2 33,64 m2 - ПРОДАДЕН виж план

Магазин 3 36,31 m2 - ПРОДАДЕН виж план

Магазин 4 45,11 m2 - ПРОДАДЕН виж план

Магазин 5 37,41 m2 - ПРОДАДЕН виж план

Магазин 6 51,06 m2 - ПРОДАДЕН виж план

Магазин 7 51,06 m2 - ПРОДАДЕН виж план

Магазин 8 25,44 m2 - ПРОДАДЕН виж план

Гараж 1 25,22 m2 - ПРОДАДЕН

Гараж 2 30,42 m2 - ПРОДАДЕН

Гараж 3 23,74 m2 - ПРОДАДЕН

Гараж 4 25,96 m2 - ПРОДАДЕН

Гараж 5 22,99 m2 - ПРОДАДЕН

Гараж 6 28,97 m2 - ПРОДАДЕН

Вход Б, Етаж 1        

Апартамент 1-1 96,85 m2 - ПРОДАДЕН виж план

Апартамент 1-2 92,46 m2 - ПРОДАДЕН виж план

Апартамент 1-3 80,53 m2 - ПРОДАДЕН виж план

Апартамент 1-4 80,37 m2 - ПРОДАДЕН виж план

Ателие 1-5 34,13 m2 - ПРОДАДЕН виж план

Апартамент 1-6 58,97 m2 - ПРОДАДЕН виж план

Апартамент 1-7 64,2 m2 - ПРОДАДЕН виж план

Вход Б, Етаж 2        

Апартамент 2-1 97,39 m2 - ПРОДАДЕН виж план

Апартамент 2-2 92,98 m2 - ПРОДАДЕН виж план

Апартамент 2-3 80,76 m2 - ПРОДАДЕН виж план

Апартамент 2-4 80,59 m2 - ПРОДАДЕН виж план

Ателие 2-5 34,13 m2 - ПРОДАДЕН виж план

Апартамент 2-6 59,13 m2 - ПРОДАДЕН виж план

Апартамент 2-7 64,37 m2 - ПРОДАДЕН виж план

Вход Б, Етаж 3        

Апартамент 3-1 97,39 m2 - ПРОДАДЕН виж план

Апартамент 3-2 92,98 m2 - ПРОДАДЕН виж план

Апартамент 3-3 80,76 m2 - ПРОДАДЕН виж план

Апартамент 3-4 80,59 m2 - ПРОДАДЕН виж план

Ателие 3-5 34,13 m2 - ПРОДАДЕН виж план

Апартамент 3-6 59,13 m2 - ПРОДАДЕН виж план

Апартамент 3-7 64,37 m2 - ПРОДАДЕН виж план

Вход Б, Етаж 4        

Апартамент 4-1 97,39 m2 - ПРОДАДЕН виж план

Апартамент 4-2 92,98 m2 - ПРОДАДЕН виж план

Апартамент 4-3 80,76 m2 - ПРОДАДЕН виж план

Апартамент 4-4 80,59 m2 - ПРОДАДЕН виж план

Апартамент 4-6 59,13 m2 - ПРОДАДЕН виж план

Апартамент 4-7 64,37 m2 - ПРОДАДЕН виж план

Ателие 4-5 34,13 m2 - ПРОДАДЕН виж план

Вход Б, Етаж 5        

Апартамент 5-1 97,39 m2 - ПРОДАДЕН виж план

Апартамент 5-2 92,98 m2 - ПРОДАДЕН виж план

Апартамент 5-3 80,76 m2 - ПРОДАДЕН виж план

Апартамент 5-4 80,59 m2 - ПРОДАДЕН виж план

Ателие 5-5 34,13 m2 - ПРОДАДЕН виж план

Апартамент 5-6 59,13 m2 - ПРОДАДЕН виж план

Апартамент 5-7 64,37 m2 - ПРОДАДЕН виж план

Вход Б, Етаж 6        

Апартамент 6-1 97,39 m2 - ПРОДАДЕН виж план

Апартамент 6-2 92,98 m2 - ПРОДАДЕН виж план

Апартамент 6-3 80,76m2 - ПРОДАДЕН виж план

Апартамент 6-4 80,59 m2 - ПРОДАДЕН виж план

Ателие 6-5 34,13 m2 - ПРОДАДЕН виж план

Апартамент 6-6 59,13 m2 - ПРОДАДЕН виж план

Апартамент 6-7 64,37 m2 - ПРОДАДЕН виж план

Вход Б, Етаж 7        

Апартамент 7-1 97,39 m2 - ПРОДАДЕН виж план

Апартамент 7-2 92,98 m2 111 576 СВОБОДЕН виж план

Апартамент 7-3 80,76 m2 - ПРОДАДЕН виж план

Апартамент 7-4 80,59 m2 - ПРОДАДЕН виж план

Ателие 7-5 34,13 m2 - ПРОДАДЕН виж план

Апартамент 7-6 59,13 m2 - ПРОДАДЕН виж план

Апартамент 7-7 64,37 m2 - ПРОДАДЕН виж план

Вход Б, Етаж 8        

Апартамент 8-1 96,59 m2 - ПРОДАДЕН виж план

Апартамент 8-2 92,22 m2 - ПРОДАДЕН виж план

Апартамент 8-3 80,1 m2 - ПРОДАДЕН виж план

Апартамент 8-4 79,95 m2 - ПРОДАДЕН виж план

Ателие 8-5 34,13 m2 - ПРОДАДЕН виж план

Апартамент 8-6 58,66 m2 - ПРОДАДЕН виж план

Апартамент 8-7 63,86m2 - ПРОДАДЕН виж план

Вход Б, Сутерен        

Гаражна клетка 1 45,71 m2 - ПРОДАДЕН

Гаражна клетка 2 45,57 m2 - ПРОДАДЕН

Гаражна клетка 3 46,85 m2 - ПРОДАДЕН

Гаражна клетка 4 41,52 m2 - ПРОДАДЕН

Гаражна клетка 5 49,69 m2 - ПРОДАДЕН

Гаражна клетка 6 38,07 m2 - ПРОДАДЕН

Гаражна клетка 7 41,94 m2 - ПРОДАДЕН

Гаражна клетка 8 36,78 m2 - ПРОДАДЕН

Гаражна клетка 9 47,19 m2 - ПРОДАДЕН

Гаражна клетка 10 49,53 m2 - ПРОДАДЕН

Гаражна клетка 11 51,40 m2 - ПРОДАДЕН

Гаражна клетка 12 46,02 m2 - ПРОДАДЕН

Мазе 1 2,42 m2 - ПРОДАДЕН

Мазе 2 2,42 m2 - ПРОДАДЕН

Мазе 3 2,42 m2 - ПРОДАДЕН

Мазе 4 2,42 m2 - ПРОДАДЕН

Мазе 5 4,27 m2 - ПРОДАДЕН

Мазе 6 3,33 m2 - ПРОДАДЕН

Мазе 7 3,73 m2 - ПРОДАДЕН

Мазе 8 3,69 m2 - ПРОДАДЕН

Мазе 9 5,36 m2 - ПРОДАДЕН

Мазе 10 4,23 m2 - ПРОДАДЕН

Мазе 11 4,23 m2 - ПРОДАДЕН

Мазе 12 3,61 m2 - ПРОДАДЕН

Мазе 13 5,88 m2 - ПРОДАДЕН

Мазе 14 7,32 m2 - ПРОДАДЕН

Цени на обектите